تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

نیای عجیبی شده اسـت، در اینروزها حافظه مان بـه مانند حافظه ماهی قرمز کم ظرفیت شده و فراموش کار شده ایم. اکثریت جمعیت جوامع در قرن ۲۱ و عصر مدرن با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند. گرفتاری ها و مشغله هاي ذهنی زیادی داریم و هرروز وقت کمی برای خودمان باقی میماند. برای خلاصی از فراموشکاری هاي مان چـه کنیم؟ در ادامه تمریناتی کاربردی را بررسی می‌کنیم.

 

تمرینات نوروبیک مثل یک ورزش مکمل برای ذهن عمل می کنند

نوروبیک سیستمی از تمرینات ذهنی اسـت کـه شـما را وادار میکند تا حواس خود رابه کار گیرید و ذهن خودرا در مسیری غیرقابل انتظار تحریک کنید. وقتی ذهن با تجارب جدیدی مواجه می‌شود کـه ترکیبی از حواس فیزیکی «بینایی، بویایی، لامسه، چشایی و شنوایی» و حس عاطفی هستند، ارتباطات میان نواحی مختلف مغز تحریک می‌شوند.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

در نتیجه ي این اتفاق، سلول هاي عصبی شروع بـه تولید مواد مغذی طبیعی اي در مغز میکنند کـه نقش مهمی در کمک بـه حافظه دارند و سلول هاي مجاور را در برابر آثار ناشی از افزایش سن، قوی‌تر و مقاوم تر میکنند. این تمرینات ذهنی را در حین انجام روتین صبحگاهی خود یا در زمان استراحت کردن تان انجام دهید و بـه این دقت داشته باشید کـه آیا تغییری در خود احساس می‌کنید یا خیر.

 

با دست غیر مسلط خود مسواک بزنید

تحقیقات نشان داده اسـت کـه استفاده از سمت دیگر مغز «همانگونه کـه دراین تمرین وجوددارد» می‌تواند منجر بـه رشد سریع و قابل توجه بخش هایي از قشر مغز شود کـه اطلاعات لامسه اي بـه دست آمده از دستها را بازرسی و پردازش میکنند.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

تمرین ذهنی: مسواک زدن و باز کردن در خمیردندان رابا دست مخالف خود انجام دهید.

 

با چشمان بسته حمام کنید

با اینکار دست هاي شـما متوجه بافت هاي مختلفی بر روی بدن‌تان خواهند شد کـه شـما انها رابا چشم نمیبینید و بـه این ترتیب دستها این پیام ها رابه مغز ارسال می‌کنند.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

تمرین ذهنی: تلاش کنید کـه تنها از حس لامسه ي خود استفاده کنید «البته برای پیشگیري از صدمات احتمالی در حمام از حواس دیگر خود هم استفاده کنید». پیدا کردن جای شیرهای آب و تنظیم دمای آب را تنها با حس لامسه انجام دهید. بعد ازآن کار شسشتشوی خودرا با چشم هاي بسته انجام دهید.

 

جای کارها را در روتین صبحگاهی خود عوض کنید

مطالعات مربوط بـه تصویربرداری عملکردی مغز نشان می‌دهد انجام کارهای جدید بخش هاي بزرگی از مغز رابه کار می اندازد ودر نتیجه، میزان فعالیت مغزی در چندین ناحیه ي مختلف مغز افزایش مییابد. اما زمانی کـه کاری تبدیل بـه روتین شده و بـه شکل خودکار انجام می‌شود، این فعالیت مغزی کاهش می‌یابد.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

تمرین ذهنی: ترتیب زمانی لباس پوشیدن و صبحانه خوردن تان را عوض کنید، دریک مسیر جدید پیاده روی کنید و کانال هاي تلویزیونی جدیدی را تماشا کنید. برای مثال، حتی تماشای یک برنامه ي کودک هم می‌تواند دید شـما را نسبت بـه موضوعی تغییر دهد.

 

وسایل روزمرۀ خود را برعکس بگذارید

وقتی بـه چیزی از زاویه ي عادی نگاه می‌کنید، نیم کره ي چپ مغز بـه سرعت آنرا طبقه بندی کرده و توجه شـما رابه چیز دیگری معطوف میکند. اما زمانی کـه چیزی در حالت معکوس قرار داشته باشد شبکه هاي نیم کره ي راست مغز بکار می افتند و تلاش میکنند اشکال، رنگ ها و ارتباطات میان این تصویر آشفته را درک کنند.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

تمرین ذهنی: عکس خانوادگی، ساعت رومیزی، تقویم تان یا هر وسیله ي روزمره و دم دستی دیگری را برعکس بگذارید.

 

جای نشستن تان را تغییر دهید

در تعداد زیادی از خانواده ها هر شخصی صندلی خودرا در نقاط مختلف خانه دارد، اما تجارب جدید مزیت هاي زیادی برای مغز شـما دارد.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

تمرین ذهنی: جای نشستن و نفر کناری تان، زاویه ي دیدتان بـه اتاق و حتی مقدار نمک و فلفلی کـه در هنگام خوردن غذا استفاده میکنید را تغییر دهید.

 

پیوندهای جدیدی با بینی خود ایجاد کنید

هیچ یک از مـا بخاطر نداریم کـه از چـه زمانی یاد گرفتیم بوی نان تازه رابه شروع روز ارتباط دهیم. با این حال، با ارتباط دادن یک رایحه ي جدید مثل وانیل، مرکبات یا نعناع بـه یک فعالیت خاص، گذرگاه هاي عصبی جدیدی در مغز ایجاد میشود.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

تمرین ذهنی: عطر مورد علاقتان رابه مدت یک هفته نزدیک تختخواب تان بگذارید. بـه محض بیدار شدن، آنرا باز کنید و بو بکشید و دوباره بعد از حمام کردن و پوشیدن لباس اینکار را تکرار کنید.

 

پنجرۀ ماشین را باز کنید

هیپوکامپ بخشی از مغز اسـت کـه خاطرات را پردازش میکند و بـه ویژه در پیوند دادن رایحه ها، صداها و مناظر برای ایجاد نقشه هاي ذهنی نقش دارد.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

تمرین ذهنی: سعی کنید در مسیر خود بوها و صداهای جدیدی را شناسایی کنید. باز کردن پنجره ي اتومبیل مدارهای مغزی جدیدی رابه وجود می آورد و مواد خام بیشتری را برای شناسایی در اختیارتان میگذارد.

 

با تفاوت های جزئی بازی کنید

مغز مـا برای جداسازی اشیاء از یک دیگر بـه نشانه هاي بصری تکیه دارد. بهمین دلیل استفاده از حس لامسه برای شناسایی چیزهایی کـه تفاوت اندکی با یک دیگر دارند، میزان فعالیت مغزی را دربخش هایي از قشر مغز کـه اطلاعات لامسه اي را پردازش می‌کنند افزایش میدهد و منجر بـه قویتر شدن سیناپس ها «محل تماس دو عصب» می‌شود.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

تمرین ذهنی: یک فنجان پر از سکه را در قسمت نگهدارنده ي نوشیدنی اتومبیل تان بگذارید. وقتی پشت چراغ قرمز هستید، سعی کنید تنها با لمس سکه ها رقم آنها را تشخیص دهید. هم چنین میتوانید سکه ها را در جیب لباس تان بگذارید و هر زمان کـه جایی می‌ایستید سکه ها را شناسایی کنید.

 

بازی ۱۰ شی جایگزین را انجام دهید

وادار کردن مغز بـه فکر کردن درباره ي جایگزینی وسایل روزمره، بـه قوی ماندن آن کمک می‌کند.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

تمرین ذهنی: کسی شیئی رابه شـما نشان میدهد و شـما باید ۱۰ شئ مختلف دیگر را نام ببرید کـه شئ اصلی می‌تواند جای گزین انها شود. برای مثال، یک مگس کش می‌تواند راکت تنیس، چوب گلف، بادبزن، عصا، چوب طبل زنی، ویلن، بیل، میکروفون، چوب بیس بال یا پاروی قایق باشد.

 

اجناس سوپرمارکت را با دقت بررسی کنید

چیدمان اجناس در فروشگاه ها بـه گونه اي اسـت کـه پرفروش ترین کالاها را در زاویه ي نرمال قرار می‌دهند، بهمین دلیل در زمان خرید واقعا همه ی ي اجناس فروشگاه را نمیبینیم.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

تمرین ذهنی: در همه ی ي راهروهای فروشگاه توقف کنید و از بالا بـه پایین قفسه ها را نگاه کنید. اگر کالایی وجوددارد کـه قبلا ندیده اید، آنرا بردارید، لیست مواد تشکیل دهنده اش را بخوانید و درباره ي آن فکر کنید. نیازی نیست آن کالا را بخرید تا ازآن فایده اي ببرید؛ با همین کارهای ساده روتین خودرا تغییر داده اید و چیز جدیدی را تجربه کرده‌اید.

 

یک پروژۀ هنری را به صورت گروهی انجام دهید

هنر بخش هاي غیرزبانی و احساسی قشر مغز را فعال میکند. وقتی هنری را خلق می‌کنید، از بخش هایي از مغزتان استفاده میکنید کـه بـه اشکال، رنگ ها و بافت ها اختصاص دارند. بـه علاوه دراین حالت، شیوه ي پردازش افکارتان با تفکر منطقی و خطی اي کـه در غالب اوقات روز دارید بسیار متفاوت خواهد بود.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

تمرین ذهنی: از هر یک از افراد گروه بخواهید کـه در رابطه با یک موضوع مشخص مثل فصلی از سال، یک احساس خاص یا اتفاقی کـه بتازگی رخ داده، چیزی را ترسیم کنند.

 


 

روش هایی مفید برای افزایش قدرت ذهنی

 

قدرت ذهنی «یا هوش هیجانی» بـه معنای توانایی درک و همراهی احساس‌، عواطف و نیاز‌هاي روحی خود و دیگران و هم چنین توانایی مدیریت اضطراب‌،استرس‌، تنش و بحران‌هاي روحی اسـت. زندگی اغلب زمانی کـه اصلا انتظار آنرا ندارید بـه روش خود قدرت ذهنی شـما را آزمایش می‌کند. هرچه این چالش قوی‌تر باشد، عکس العمل منطقی در برابر آن سخت تر می‌شود.

 

تلاش برای بهبود شرایط

با تمرکز بر مشکل تنها استرس و احساسات منفی را افزایش می‌دهید اما با تمرکز بر انجام اقدامات عملی برای التیام شرایط می‌توان احساسات مثبت و اعتماد بـه نفس را افزایش داده و بـه نتایج مطلوب دست پیدا کرد. این افراد بین خود و اشتباهاتشان فاصله ایجاد کرده اما هرگز آنها را از یاد نمیبرند. بدین ترتیب می‌توانند درصورت لزوم بـه اشتباهاتشان رجوع کرده و از آنها درس بگیرند.

 

عدم ارتباط با افراد منفی نگر

افراد منفی نگر با القا تفکرات غیر مثبت هم چون یک بیماری بـه ذهن شـما رخنه میکنند. آنها دوست دارند اطرافیان رابه صرف غصه بـه مهمانی عدم موفقیت خود دعوت کنند چون دراین صورت حس بهتری خواهند داشت. اکثر افراد هنگام شنیدن درددل دیگران با انها احساس همدردی میکنند.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

اما باید بین قرض دادن یک گوش و درگیر شدن در احساسات منفی آنها مرز مشخصی قائل شد. برای مثال اگر یکی از دوستانتان کنار شـما نشسته و تمام روز سیگار بکشد، آیا شـما هم برای همدردی حاضرید چنین شرایطی را تحمل کنید؟ قطعا از او فاصله می‌گیرد، این مساله در مورد احساسات منفی نیز بهمین ترتیب و شاید بدتر هم باشد.

 

حفظ اعتماد به نفس

افراد با قدرت ذهنی بالا هنگام خستگی درست از کار نکشیده و حتی درصورت مواجهه با شکست آنرا راهی بـه سمت موفقیت میدانند. آنها بجای تمرکز بر احساسات گذرا روی هدف نهایی تمرکز می‌کنند.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

علاوه بر این اجازه نمی‌دهند نظرات منفی دیگران بر روی عملکردشان تاثیر بگذارد. زمانی کـه کسی بـه آنها میگوید: هرگز نمی تواني آن کار را انجام دهی، تنها بعنوان نظر یک نفر و نه بیشتر بـه آن می نگرند.

 

بخشیدن دیگران

کنار گذاشتن کینه ها و بخشیدن دیگران حتی کسانی کـه درخواست عذرخواهی نکرده اند، باعث افزایش آرامش و تمرکز می‌شود. کینه، نفرت و خشم لذت زندگی را از بین برده و باعث میشوند کـه مسائل قدیمی حال و آینده شـما را نیز تحت تاثیر قرار دهند.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

علاوه بر این احساسات منفی باعث افزایش سطح استرس میشوند کـه می‌تواند عواقبی جدی رابه دنبال داشته باشد. درنظر داشته باشید کـه بخشیدن دیگران اعمال آنها را تائید نمیکند بلکه آرامش رابه شـما بازمی گرداند.

 

سرزنش نکردن دیگران

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

خودرا بدشانس دانستن و لعن و نفین چرخ روزگار بـه معنی خودرا قربانی دانستن اسـت. این مساله نه تنها آزاردهنده اسـت بلکه اراده لازم برای تغییر شرایط را نیز از بین می‌برد. اگر خودرا مسئول شرایط موجود بدانید، بدون حساب کردن روی قضا و قدر و دیگران، همیشه بـه تلاش خود متکی خواهید بود.

 

دور کردن استرس

مواجه با شرایط پیچیده طبیعتا استرس را نیز با خود بـه همراه می آورد. میزان کمی از استرس می‌تواند در تحریک و تهییج برای تلاش بیشتر مفید باشد اما تحقیقات بسیاری نشان داده اند کـه استراس مداوم فشار خون و بیماری هاي قبلی ارتباط مستقیم دارد. بنابرین سعی کنید در هر حالتی شرایط را درک کرده و اضطراب را از خود دور کنید.

 

عدم مقایسه خود با دیگران

اگر احساس لذت و رضایت شـما در نتیجه مقایسه خود با دیگران بـه دست آمده باشد، پس بر احساسات خود بازرسی ندارید چون ممکن اسـت دیگران بـه سطح بالاتر از شـما دست یافته ودر نتیجه هنگام مقایسه با آنها احساس کمبود کنید.

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

در عوض بهتر اسـت خودتان رابا خودتان مقایسه کنید، شاید این جمله از نظر شـما اشتباه یا خنده دارد بیاید اما اگر موفقیت هاي امروزتان را ملاک قرار داده و سعی کنید در هفته، ماه یا سال بعد بـه موفقیت هاي بیشتری دست پیدا کنید همیشه در حال رشد و ترقی خواهید بود.

 

شریک شدن در شادی دیگران

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

حسادت طبق معمول بدلیل ضعف شخصیتی و احساس کمبود رخ می‌دهد، بنابرین کسانی کـه از نظر ذهنی قوی هستند، برای این کـه خود بـه احساس رضایت دست پیدا کنند بـه تخریب و نقد دیگران نیازی ندارد. حسادت و خشم دو موردی هستند کـه انرژی شـما را سریعا تخلیه میکنند. بجای هدر دادن انرژی بهتر اسـت در شادی دیگران شریک شده و احساسات مثبت رابه سمت خود جلب کنید.

 

تنبلی نکردن

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

یکی از مطالعات «انستیتوی تحقیقات اونتاریو» نشان میدهد افرادی کـه روزی دوبار بـه مدت ۱۰ دقیقه ورزش می‌کنند، از نظر جسمی، فکری و اجتماعی تر حس بهتری دارند. ورزش با افزایش اعتماد بـه نفس و سطح اندروفین، قدرت ذهن نیز را نیز التیام می بخشد.

 

مثبت نگر بودن

تمرینات ذهنی برای تقویت هوش | افزایش سرعت عملکرد مغز

اگر برای مدتی بـه اخبار نگاه کنید می بنید کـه جز جنگ، خشونت، مشکلات زیست محیطی و سیل و آوارگی چیز دیگری برای گفتن ندارد. اغلب مـا بر روی این مسائل هیچ کنترلی نداشه و قدرت تغییر آنها را نداریم، بنابرین بهتر اسـت انرژی درونی رابه جای لعن و لعنت سیاستمداران صرف دو چیز کنید کـه میتوانید شـما رابه هدفتان برساند: تمرکز و تلاش

 

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بت اسپات