سایت تفریحی و سرگرمی فان چیبایگانی‌های کارت تبریک روز معلم - سایت تفریحی و سرگرمی فان چی

برچسب: کارت تبریک روز معلم

کارت تبریک روز معلم

ای معلم تو را سپاس: ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کران، تو را سپاس. ای والا مقام، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی روزت مبارک پوسترهای تبریک روز معلم کارت پستال روز معلم کارت پستال های تبریک روز معلم کارت تبریک روز معلم کارت تبریک روز معلم پوستر…

بت اسپات