سایت تفریحی و سرگرمی فان چیبایگانی‌های متن مولودی نیمه شعبان - سایت تفریحی و سرگرمی فان چی

برچسب: متن مولودی نیمه شعبان

متن مولودی نیمه شعبان

ای وَلی اعظم مولا صاحب الزّمان،ای منجی ِ عالَم مولا صاحب الزّمان گل نرگس،صاحب مجلس،همدم و مونس خوش آمدی حجتُ ا...،یا ولی ا...،بقیة ُ ا...، خوش آمدی ای وَلی اعظم مولا صاحب الزّمان،ای منجی ِ عالَم مولا صاحب الزّمان ز قدوم  مبارکت،همه جا گشته گلفشان شده گلبانگ کائنات،ذکر یا صاحب الزّمان ای وَلی اعظم مولا صاحب الزّمان،ای منجی  عالَم مولا…

  • خانه
  • متن مولودی نیمه شعبان
بت اسپات