سایت تفریحی و سرگرمی فان چیبایگانی‌های علل،علایم و درمان آب آوردن قلب (افيوژن پریکارد) - سایت تفریحی و سرگرمی فان چی

برچسب: علل،علایم و درمان آب آوردن قلب (افيوژن پریکارد)

علل،علایم و درمان آب آوردن قلب (افيوژن پریکارد)

قلب توسط یک دیواره عضلانی عمودی به دو نیمه راست و چپ تقسیم می‌شود. نیمه راست مربوط به خون سیاهرگی و نیمه چپ مربوط به خون سرخرگی است. هر یک از دو نیمه راست و چپ نیز مجددا بوسیله یک تیغه عضلانی افقی نازکتر به دو حفره فرعی تقسیم می‌شوند. حفره های بالایی که کوچکتر و نازکتر هستند بنام دهلیز…

  • خانه
  • علل،علایم و درمان آب آوردن قلب (افيوژن پریکارد)
بت اسپات